Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen perusteet

-
5 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Mitä seksuaalisuus, seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä seksuaalioikeudet tarkoittavat? Opintojaksolla käsitellään seksuaalisuuden erilaisia määrittelyperusteita ja peruskäsitteistöä sekä seksuaalisuutta osana ihmisen koko elämänkulkua. Saat valmiuksia seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tarkasteluun ja arviointiin sekä seksuaalisuuden puheeksiottoon.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Toteutus: verkko-opinnot
Oppimisympäristö: Moodle (Moodleavaimen saat vastuuopettajalta)

Arviointi: 

1-5

Opettaja(t): Tiina Ryynänen
Email: Tiina.Ryynanen@karelia.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 13.01.2019
Ajankohta: 21.01.2019 - 01.04.2019
TÄYNNÄ