Seksuaalisuus eri ikäkausina

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija
1. ymmärtää seksuaali- ja lisääntymisterveyden merkityksen yksilön elämänkaaressa
2. osaa määritellä seksuaalisuuden eri ulottuvuuksia.
3. osaa ohjata ja tukea perhettä, lasta ja nuorta seksuaalisessa kasvussa ja kehityksessä
4. osaa ohjata ja tukea naisen, miehen ja muunsukupuolisten seksuaalisuutta ja lisääntymisterveyttä.
5. osaa ohjata ja tukea ikääntyvää seksuaaliterveydessä.
6. osaa ottaa seksuaalisuuden puheeksi ja käyttää seksuaaliohjauksen työmenetelmiä.

Sisältö:
1. Lasten ja nuorten seksuaalisuuden tukeminen 1 op
2. Aikuisten seksuaaliterveyden tukeminen 1 op
3. Ikääntyvien seksuaalisuuden tukeminen 1 op
4. Seksuaaliohjaus eri elämäntilanteissa 2 op

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opinnot toteutuvat verkko-opintoina. Opintojakso toteutuu Oamkin Moodlessa, johon saat tunnukset ja kirjautumisohjeet erillisellä sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: 1. vuoden opinnot ennen tätä opintojaksoa auttavat aiheen avautumista paremmin. Kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä auttaa arvioimaan seksuaaliterveyden haasteita paremmin.
Opettaja(t): Marja Kinisjärvi, Juha Alakulppi
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 04.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 03.11.2019
TÄYNNÄ