Seksuaalisuus eri ikäkausina

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoite: Opiskelija osaa määritellä seksuaaliterveyden peruskäsitteet ja ymmärtää seksuaalisuuden laaja-alaisuuden eri näkökulmista. Opiskelija osaa huomioida ja ottaa puheeksi seksuaalisuuteen liittyviä teemoja eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Opiskelija osaa käyttää seksuaalineuvonnan työmenetelmiä seksuaaliterveyden edistämiseksi.

Tavoitteet: - Lapsen ja nuoren seksuaalisuus
- Aikuisen seksuaalisuus
- Ikääntyvän seksuaalisuus
- Seksuaaliterveyden edistäminen
- Seksuaaliterveyden erityispiirteet eri ikäkausina
- Seksuaalineuvonnan työmenetelmien soveltaminen asiakastyöhön

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso toteutuu verkko-opintoina (Moodle).
Suoritustavat:
- aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle, verkkokeskustelu
- itsenäinen opiskelu: verkkomateriaalin käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Opintojakson Moodle-alusta avautuu 1.5.2019. Opintojakson kaikki suoritukset tulee olla tehtynä ja palautettuna 31.8.2019 mennessä, jotta opiskelija saa suoritusmerkinnän.

Opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat saavat tunnukset Oamkin Moodleen ennen opintojen alkua.

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti annettuihin verkkotehtäviin.
Arviointi: 
Hyväksytty / hylätty
Aikaisemmat opinnot: 1.vuoden opinnot tai kokemus sosiaali- ja terveysalalta. 1. vuoden opinnot ennen tätä opintojaksoa auttavat aiheen avautumista paremmin. Kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä auttaa arvioimaan seksuaaliterveyden haasteita paremmin.
Opettaja(t): Marja Kinisjärvi, Satu Rainto
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.08.2019