Seksuaalisuus ihmisen oikeutena ja voimavarana

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdyt ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen. Ymmärrät seksuaalisuuden ihmisen pe­rustarpeena, oikeutena ja hyvinvointina. Saat käytannön työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen ja sensi­tiiviseen ohjaukseen. Opiskelet, mitä tarkoitetaan seksuaalisuuden moninaisuudella ja miten, seksuaalisuutta ku­vataan eri kulttuureissa. Tarkastelet ja pohdit opintojakson aikana ajankohtaisia kysymyksiä liittyen seksuaalisuu­teen ja seksuaaliterveyteen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
– tunnistaa ja osaa määritellä seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
– ymmärtää seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen osana eri ikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia
– osaa kuvata seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuden
– tunnistaa yleisimpien sairauksien yhteyden seksuaalisuuteen
– osaa ottaa puheeksi seksuaalisuuden ja toimia työssään seksuaaliterveyttä edistävällä tavalla
– tunnistaa yhteiskunnassamme ajankohtaisia seksuaalioikeuksiin liittyviä haasteita ja osaa toimia niiden ehkäisemiseksi

Moduulit ja sisältö
Peruskäsitteet ja taustaa
Seksuaalisanasto

Moduuli 1 Seksuaalisuus ihmisen elämän kulussa
• Oman seksuaalisuuden kohtaaminen
• Seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
• Seksuaalisuuden portaat
• Elämänmittainen seksuaalisuus

Moduuli 2 Seksuaalisuuden monimuotoisuus
• Sukupuolisuuden moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen
• Seksuaalisuus ja etninen kulttuuri

Moduuli 3 Seksuaalisuus ja terveys
• Minäkuva ja seksuaalisuus
• Ihmisen terveydentilan yhteys seksuaalisuuteen

Moduuli 4 Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen
• Ohjauksen perusteet
• Sensitiivinen seksuaaliohjaus
• Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen

Moduuli 5 Seksuaalisuus oikeutena
• Lainsäädäntö
• Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
• Väkivallan ehkäisy

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso opiskellaan verkko-opintoina syksyllä 2019 (16.9 – 15.11 aikana) Työskentely verkossa itsenäisesti. Oppimistehtävät tehdään yksin tai yhdessä opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden kanssa. Moduuleihin liittyvinä tehtävinä on esim. keskustelut ja yhteiset pohdinnat kom-mentteineen keskustelualustoilla, sähköinen testi ja yksilölliset kirjalliset tehtävät.
Arviointi: 
Arviointiperuste Opiskelija suorittaa vaaditut opintojaksoon liittyvät tehtävät hyväksytysti. Hyväksytty / täydennettävä
Muuta infoa: Avoimen POLKUopiskelijoille opintojakso maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.
Opettaja(t): Sirkka Havela
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 15.11.2019