Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Seksuaalisuus on osa ihmisen kokonaisuutta. Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille, seksuaali-identiteetti, minäkuva ja seksuaalisuuden monimuotoisuus ovat näkyvästi esillä yhteiskunnassamme. Seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat esillä mediassa ja se puhuttaa meitä. Seksuaaliterveyden edistäminen on kakkien meidän yhteinen asia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
– saa tietoa seksuaalisuuden ja seksologian peruskäsitteistä,
-seksuaalisuudesta eri ikäkausina ja eri kulttuureissa,
– seksuaalioikeuksista ja seksuaaliterveyden edistämisestä
– seksuaalisuuden moninaisuudesta
– Lisäksi opiskelija saa valmiuksia tarkastella omaa seksuaalisuuttaan ja välineitä seksuaaliterveyden edistämiseen hoitotyön asiantuntijana.

Keskeinen sisältö

– Seksuaalisuuden peruskäsitteet
– Seksologia
– Seksuaalisuus eri ikäkausina, turvataidot
– Oman seksuaalisuuden kohtaaminen
– Seksuaalioikeudet, suojaikäraja
– Seksuaalisuuden monimuotoisuus
– Seksuaalinen häirintä ja väkivalta
– Seksuaaliterveyden edistäminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: 100% verkkokurssi (Moodle)
Arviointi: 
Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti tenttiin/verkkokeskusteluihin. Arviointiasteikko: 0-S (hyväksytty/hylätty)
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Päivi Hoffrén
Email: paivi.hoffren@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 20.12.2019