Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Seksuaalisuus on osa ihmisen kokonaisuutta. Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille, seksuaali-identiteetti, minäkuva ja seksuaalisuuden monimuotoisuus ovat näkyvästi esillä yhteiskunnassamme. Seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat esillä mediassa ja se puhuttaa meitä. Seksuaaliterveyden edistäminen on kaikkien meidän yhteinen asia.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- Seksuaalisuuden peruskäsitteet
- Seksologia
- Seksuaalioikeudet
- Seksuaalisuus eri ikäkausina, turvataidot
- Oman seksuaalisuuden kohtaaminen
- Seksuaalioikeudet, suojaikäraja
- Seksualisuuden monimuotoisuus
- Seksuaalinen häirintä ja väkivalta
- Seksuaaliterveyden edistäminen

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa tietoa
- seksuaalisuuden ja seksologian peruskäsitteistä,
- seksuaalisuudesta eri ikäkausina ja eri kulttuureissa,
- seksuaalioikeuksista ja seksuaaliterveyden edistämisestä ja
- seksuaalisuuden moninaisuudesta.
Lisäksi opiskelija saa valmiuksia tarkastella omaa seksuaalisuuttaan ja välineitä seksuaaliterveyden edistämiseen hoitotyön asiantuntijana.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Päivi Hoffrén
Email: paivi.hoffren@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ