Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
-Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
– Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
– Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
– Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
– Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
– Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Sisältö:
– Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
– Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
– Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
– Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
– Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso alkaa 30.9.2019 ja päättyy 1.12.2019. Opintojakso toteutuu verkko-opintoina Oamkin Moodlessa, johon saat tunnukset viikolla 39. Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: - itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta. Opintojakson Moodle-alustalle täytyy kirjautua 30.9.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. - Tehtävien palautusalustat avautuvat 30.9.2019 ja sulkeutuvat 1.12.2019, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. - Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 21.12.2019 mennessä. - Opintojakson kaikki suoritukset tulee olla tehtynä ja palautettuna sovittuna ajankohtana, jotta opiskelija saa suoritusmerkinnän. Opintojakson esittely ja info toteutuu webinaarissa 30.9.2019 klo 16.30-18
Muuta infoa: Opintojakso tuotetaan ja toteutetaan yhteistyössä Oulun AMK:n, Savonia AMK:n, Turku AMK:n, Metropolia AMK, Tampereen AMK:n ja THL:n kanssa. Jos olet Savonia AMK:n, Oulun AMK:n, Turun AMK:n, Metropolian tai Tampereen AMK:n opiskelija, voit ilmoittautua opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulun opintohallintojärjestelmässä. Opintojakso toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun Moodlessa.
Opettaja(t): Marja Kinisjärvi, Satu Rainto
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 30.09.2019 - 01.12.2019