Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet, opiskelija:
– ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
-on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta
– tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja sen seuraukset sitä kohdanneelle
– tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet
– tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet
-tuntee seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön

Sisältö: seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys, väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi, väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat, työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työhyvinvointi, väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä

Työskentelytavat ja aikataulutus: itsenäinen työskentely, ryhmätöitä verkossa
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Muuta infoa: Opintojakso tuotetaan ja toteutetaan yhteistyössä Oulun AMK:n, Savonia AMK:n, Turku AMK:n, Metropolia AMK, Tampereen AMK:n ja THL:n kanssa. Jos olet Savonia AMK:n, Oulun AMK:n, Turun AMK:n, Metropolian tai Tampereen AMK:n opiskelija, voit ilmoittautua opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulun opintohallintojärjestelmässä. Opintojakso toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun Moodlessa.
Aikaisemmat opinnot: -
Opettaja(t): Tarja Ratia, Tampereen amk
Email: tarja.ratia@tuni.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline.tamk@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 30.09.2019 - 01.12.2019