Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

-
5 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintokokonaisuudessa käsitellään seksuaalisuutta ja sukupuolta loukkaavaa väkivaltaa, uhrin kohtaamista, tukemista ja hoitamista sekä väkivallan ehkäisyä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään mistä seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallassa ja häirinnässä on kyse, miten yleistä se on, miten sen voi tunnistaa sekä miten sitä voidaan ehkäistä. Opintojakso antaa ammatilliset perusvalmiudet seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoitoon sekä työkaluja ennalta ehkäisevään seksuaalikasvatukseen.

Osaamistavoitteet:
– Opiskelija ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
– Opiskelija on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
– Opiskelija tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
– Opiskelija tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
– Opiskelija tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
– Opiskelija tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Keskeinen sisältö:
– Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys.
– Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi.
– Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat.
– Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
– Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä.

Edeltävä osaaminen/opinnot
– Joko terveydenhuollon perustutkinnon suorittava tai jo alalla olevan täydennyskoulutus.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

– verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen
– itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Muuta infoa: 

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito opintojakso on yhteistoteutus Savonia AMK:n, Turku AMK:n, Oulun AMK:n, Metropolia AMK ja Tampereen AMK:n kanssa. Ilmoittautumiseen hyväksytään 100 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä muista Suomen ammattikorkeakouluista kuin toteutuksen järjestävistä ammattikorkeakouluista (Savonia AMK:n , Turku AMK:n, Oulun AMK:n, Metropolia AMK ja Tampereen AMK:n). Nämä 100 ilmoittautumista jaetaan järjestävien ammattikorkeakoulujen kesken.
Jos olet Savonia AMK:n, Oulun AMK:n, Turun AMK:n, Metropolian tai Tampereen AMK:n opiskelija, voit ilmoittautua opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulun opintohallintojärjestelmässä.
Opintojakso toteutetaan Savonian Moodlessa.


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.01.2019
Ajankohta: 01.04.2019 - 31.05.2019