Seksuaaliterveys

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteena on, että seksuaaliterveyden perusteet verkkokurssi perehdyttää opiskelijan seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden käsitteisiin, periaatteisiin sekä valtakunnallisiin että kansainvälisiin suosituksiin, toimintaohjelmiin ja väestötason tietojen hallintaan. Opiskelija perehtyy seksuaalioikeuksiin ja seksuaalirikoksiin tutustumalla rikoslakiin.

Kurssin tavoitteisiin pääseminen edellyttää oman seksuaalisuuden pohtimista, mutta myös seksuaalisuuden monimuotoisuuden ja ymmärtämistä, kuten seksuaalivähemmistöt, sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoitteena on perehtyä eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa elävien asiakkaiden seksuaaliterveyttä koskeviin ohjaus- ja neuvontakäytänteisiin seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen kehitettyjen mallien avulla monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opetus

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Helinä Mesiäislehto-Soukka, TtT, kätilö, lehtori
Email: helina.mesiaislehto-soukka@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ