Seksuaaliterveys

-
3 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden keskeisiin käsitteisiin, periaatteisiin ja valtakunnallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja toimintaohjelmiin. Opiskelija pohtii omaa seksuaalisuuttaan ja tutustuu laajasti seksuaaliterveyden puheeksi Seksuaaliterveys

Sisältö:
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020
Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen ja seksuaalisuuden kohtaamisen tasot
Seksuaaliterveyteen liittyvä lainsäädäntö / Seksuaalirikokset
Seksuaalisuuden ulottuvuudet
Sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen ja moninaisuuden kohtaaminen
Seksuaalioikeudet
Seksuaalisuus elämänkaaressa

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opetus ja itsenäinen aineisto

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): TtT, KM, YTM Helinä Mesiäislehto-Soukka
Email: helina.mesiaislehto-soukka@seamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 14.01.2019 - 31.05.2019
TÄYNNÄ