Selkoviestintä asiakastyössä

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Selkeästä viestinnästä on konkreettista hyötyä työelämässä, kolmannella sektorilla ja vapaaehtoistyössä. Selkoviestijä ymmärtää saavutettavuuden merkityksen työssään, ja hänellä on työkaluja selkeään viestintään.

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Tämä koulutus on oiva kokonaisuus, jonka aikana opitaan selkokielinen vuorovaikutus, mikä on edellytys myös digitaalisten palvelujen saavutettaviksi tekemisessä.

Selkoviestijä arvioi viestintäänsä ja hyödyntää tietoa saavutettavuudesta. Hän osaa käyttää kohderyhmälle sopivimpia viestinnän muotoja ja tasoja. Selkokieli soveltuu asiakasviestintään sekä lisää sen laatua ja saavutettavuutta.

Selkoviestijä kiinnittää huomiota viestintänsä sisältöön ja muotoon. Erityisesti tästä hyötyvät esimerkiksi maahanmuuttajat, ikääntyneet, vammaiset sekä he, joilla on lukemisen tai hahmottamisen häiriöitä.

Kurssilla opiskellaan aktiivisesti keskustellen verkossa, joten tietokone, webkamera, mikrofoni sekä kuulokkeet ovat tarpeen. Tällä opintojaksolla voi suorittaa Savonia-amk:n Selkoviestijä-osaamismerkin.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- selkoviestinnän ja -kielen perusteet (teksti, sanat, rakenteet, typografia ja ulkoasu, suullisen selkokielen ominaispiirteet ja omaksuminen)
- tiedon saavutettavuus ja viestinnän mukauttaminen kohderyhmälle
- oman alan selkeät kirjalliset ja sähköiset materiaalit ja videot
- selkomateriaaleihin ja -kirjoihin tutustuminen
- runsaat käytännön esimerkit

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa
- viestiä asiakkaan tai kollegan kanssa selkeästi
- hyödyntää selkeän viestinnän perusteita teksteissä, sanoissa, rakenteissa, typografiassa, ulkoasussa ja suullisessa ilmaisussa
- tehdä omalle alalle kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja sekä videoita selkokielellä tietylle kohderyhmälle
- löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat selkomateriaalit.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Kukka-Maaria Raatikainen
Email: kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2018 - 31.08.2019
TÄYNNÄ