Sijaishuollon osaamisen syventäminen

-
10 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
• Ymmärrät arkisen huolenpidon merkityksen lapsen eheytymiseen.
• Osaat työskennellä toivoa ylläpitäen ja lapsen yksilöllisyyttä tukien.
• Osaat työskennellä kunnioittavasti yhteistyössä vanhempien kanssa.
• Osaat lähestyä hankalia aiheita ja työskennellä niissä tilanteissa tavoitteellisesti.

Sisällöt:

• Mitä elementtejä arkiseen huolenpitoon sisältyy?
• Miten yksilöllisellä työskentelyllä voidaan tukea lapsen kehitystä?
• Miten vanhempien kanssa työskennellään lapsen edun mukaisesti?
• Kuinka kohdata ja työstää hankalia asioita lapsen parhaaksi?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Työskentelytavat: Opintojakso perustuu sosiokonstruktivistiseen tiedon käsitykseen, jossa tietoa tuotetaan yhdessä vuorovaikutuksellisesti. Opintojakso toteutetaan tiiviisti 10 viikossa, joka edellyttää opiskelijalta opiskelurytmissä pysymistä. Opiskelurytmi rakentuu pienistä yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä verkkotapaamisista. Opiskelijoilta edellytetään osallistumista PBL tutoraaleihin verkossa. Tutoriaalien ajankohdat: ke 9.10. klo 16-18 ke 6.11. klo 16-18 ke 13.11. klo 16-18 ke 27.11.klo 16-18 Lisäksi kurssiin kuuluu webinaarit, joihin osallistumisen voi korvata erillisellä tehtävällä. Webinaarien ajankohdat: to 3.10. klo 16-17.30 ke 30.10 klo 16-17.30 ke 20.11. klo 16-17.30 ke 4.12. klo 16.-17.30
Arviointi: 
43586
Aikaisemmat opinnot: Edeltävinä opintoina ammattikorkeakoulun lastensuojelun peruskurssi tai valmennus sijaisvanhemmaksi.
Opettaja(t): Johanna Jussila
Email: johanna.jussila@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 24.09.2019 - 12.12.2019