Sijoitustoiminta

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla perehdytään rahoitusmarkkinoiden toimintaan, erilaisiin sijoituskohteisiin sekä sijoitusstrategioihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia sijoituskohteita ja arvioimaan niiden tuotto-odotuksia sekä riskejä. Opintojakson aikana seurataan aktiivisesti ajankohtaisia rahoitusmarkkinoiden tapahtumia.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
Rahoitusmarkkinoiden toiminta, pörssiosakkeet sijoituskohteena, sijoitusrahastot, johdannaiset, muut sijoituskohteet, riski ja tuotto-odotus, sijoitusstrategiat, sijoitusten verotus.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet ja tuntee yleisimmät sijoituskohteet.
Opiskelija tunnistaa tuotto-odotusten ja riskien välisen yhteyden ja ymmärtää sijoitushorisontin merkityksen sijoittamisen ja säästämisen näkökulmasta. Opiskelija tuntee keskeisen sijoittamiseen liittyvän termistön sekä käytettävät tunnusluvut.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Esa Viklund
Email: esa.viklund@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ