Sisäinen valvonta

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla saa perustiedot ja yleiskuvan yrityksen sisäisestä valvonnasta mukaan lukien riskien hallinta ja sisäinen tarkastus. Sisäinen valvonta koskettaa jollain tapaa jokaista organisaation työntekijää ja on olennainen osa organisaation johtamista. Opintojakson suorittaminen antaa valmiuksia sisäisen valvonnan toteuttamiseen osana esimiestyötä. Opintojaksolla tehdään harjoitustehtävänä konkreettinen ja riskiperusteinen sisäisen valvonnan suunnitelma. Harjoitustehtävä vastaa esimiestyössä eteen tulevia sisäisen valvonnan suunnitelmia.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- Sisäisen valvonnan viitekehys (käsitteet, roolit ja vastuut, sisäisen valvonnan osa-alueet COSO-mallin mukaisesti)
- Sisäisen valvonnan käytäntö (sisäisen valvonnan kehittäminen, sisäinen valvonta yrityksen prosesseissa kuten hankinnoissa, myynneissä, henkilöstöhallinnossa, it-toiminnoissa, valmistuksessa ja varastonhallinnassa)
- Väärinkäytösten ehkäisy ja käsittely
- Harjoitustehtävä sisäisen tarkastuksen suunnitelman tekemisestä
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Vaadittu edeltävä osaaminen: ymmärrys liiketoiminnan perusprosesseista
Opettaja(t): Sirpa Grönholm
Email: sirpa.gronholm@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ