Sisällön tuottaminen tietoverkkoon

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja voit suorittaa opinnot omaan tahtiin noin kolmen kuukauden kuluessa.

Opintojakson toteuttamisessa vaadittava software:
Tavanomaiset verkkoselaimet sekä sähköpostiohjelma.

Oppimateriaali sisältää tehtäviä, jotka perehdyttävät sinut www-sivujen suunnitteluun ja toteutukseen sekä verkkoviestinnän mahdollisuuksiin yritystoiminnan näkökulmasta. Kaikki tarvittava oppimateriaali on opintojakson oppimisympäristössä tai suorina linkkeinä sivuille.

Tavoitteet: Opintojaksolla omaksut verkkosivustojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä internet-markkinointiin liittyviä asioita. Opit sisällön tuottamiseen tarvittavien ohjelmien käyttöä sekä HTML- ja JavaScript-ohjelmointikieltä.

Opintojakson aiheita ovat:

• Työvälineohjelmistot
• Julkaisukielet
• Kuvankäsittely www-sivuille
• Www-sivuston julkaisu
• Verkkosivustojen suunnittelun perusteet
• Digitaalinen markkinointi

Teet oppimateriaalin kuuluvat harjoitustyöt sekä yhden laajemman harjoitusprojektin, jossa suunnitellaan ja toteutetaan www-sivusto. Opintojaksolla on muutamia verkkokeskusteluina toteutettuja harjoituksia. Opintojaksolla voit käyttää mitä tahansa soveltuvia ohjelmistoja (www-editori, kuvankäsittelyohjelma, ftp-ohjelma). Opintojakson esimerkeissä on käytetty freeware-ohjelmistoja, jotka voit ladata Internetistä ilmaiseksi ja asentaa omalle tietokoneellesi.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
"0-5.
Arviointi tapahtuu harjoitusten perusteella."
Aikaisemmat opinnot: Html-kielen tyydyttävä tuntemus ja javascriptin alkeet.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 28.08.2019