SolidWorks koneensuunnittelussa

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla opiskellaan Solidworks’n käyttöä ja hyödyntämistä koneensuunnittelussa.

Tavoitteet: 3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirustusten luominen mallista. Tuotteen konfigurointi sekä malli- että kokoonpanotasolla. Mekanismien liikeanalysointien tekeminen sekä tuotteen ympäristövaikutusten analysointi.
Opiskelija hallitsee parametrisen mallintamiseen ja tuotteiden konfiguroinnin. Opiskelija osaa käyttää CAD-järjestelmää koneensuunnittelun apuvälineenä esim. kustannusten ja mekanismien rasitusten määrittämisessä sekä tuotteen ympäristövaikutusten arvioinnissa (Sustainability).
Työskentelytavat ja aikataulutus: itsenäinen työskentely, webinaari
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Teknillinen piirustus ja CAD, 3D-mallinnus (myös jollain muulla ohjelmistolla kuten CATIA) tai vastaava osaaminen.
Opettaja(t): Kalevi Jaaranen
Email: kalevi.jaaranen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: kalevi.jaaranen@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 23.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 30.08.2019