Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), EU ja WHO, Valvira, Avi, Ohjaus- ja palvelujärjestelmä, palveluohjaus, palveluketju, lait ja asetukset, sosiaali- ja kuntoutuspalvelut, käypähoitosuositukset, näyttöön perustuva hoitotyö, laatusuositukset, Kanta, monialainen yhteistyö, maksut ja etuudet, dokumentointi.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa selittää sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja palvelujärjestelmän.
• osaa tulkita sosiaali- ja terveydenhuollon keskeistä lainsäädäntöä.
• ymmärtää oman ammattialansa roolin osana moniammatillista tiimiä.
• tietää, mikä on sote- ja maakuntauudistus.
• osaa soveltaa edellä mainittuja sisältöjä opintojaksolla käsiteltävään asiakastapaukseen.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkko-opiskelu ja oppimistehtävä

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Opettaja(t): Outi Pöyhönen
Email: outi.poyhonen@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ