Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 1 (B1)

-
5 OP

Suomi toisena kielenä,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää ammatillista suomen kielen taitoaan. Opintojakso järjestetään Moodle-verkko-oppimisympäristössä suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti ammattiaineen opetukseen.
Tavoitteet:
Opiskelija tietää perusasioita sosiaali- ja terveysalan työstä Suomessa. Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää yleisimpiä käsitteitä ja tuntee ammatillisia tehtäväalueita osana sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa. Kieliopintojen taitotaso on B1.1.
Sisältö:
Opintojaksolla opiskellaan sosiaali- ja terveysalan käsitteitä ja palvelujärjestelmää, hoitamisen perusteita sekä hoitotyön viitekehyksiä ja tiedonhakua. Opintojaksolla opiskellaan ammatillista sanastoa sekä vahvistetaan kieliopin keskeisten rakenteiden hallintaa.
Edeltävyysehdot:
Vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksoon kuuluu itsenäisen opiskelun lisäksi paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.
Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta.
Opintojakso toteutetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Arviointi: 

Numeroarviointi 0–5

Muuta infoa: 

Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Opettaja(t): Tiina Hirard
Email: tiina.hirard@turkuamk.fi, 044 9074992

Ilmoittautuminen: 28.01.2019 - 19.04.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.05.2019