Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Oppimistavoitteet:
Opiskelija
– ymmärtää terveydenhuollon keskeiset käsitteet ja teoreettisen ajattelun perusedellytykset mikro- ja makrotaloudellisella tasolla
– hallitsee joitakin nykyisistä keskusteluista ja suuntauksista, jotka liittyvät terveydenhuoltoon ja sosiaali- ja terveydenhuollon politiikkaan
– osaa analysoida sosiaalisia ja terveydenhuoltoon liittyviä tyypillisiä resurssienjako-ongelmia
– on perehtynyt erilaisiin terveydellisiin taloudellisiin arvioihin
– on oppinut kustannustehokkuusanalyysin perusteet
– oppii harkitsemaan lääketieteellisiä ja / tai eettisiä kysymyksiä taloudellisessa päätöksenteossa

Sisältö:
– Terveystalouden käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
– Terveystaloustieteen perusteet
– Terveystalouden arvioinnin teoreettinen perusta
– Kustannusten minimoinnin analyysi (CMA)
– Kustannus-hyötyanalyysi (CBA)
– Kustannustehokkuusanalyysi (CEA)

Työskentelytavat ja aikataulutus: Ohjattu verkko-opiskelu, itsenäistä työskentelyä, Ennakkotehtävä, verkkokeskustelu ja oppimistehtävät
Arviointi: 
1 (Välttävä) - 5 (Erinomainen)
Aikaisemmat opinnot: AMK tutkinnon tuottama osaaminen
Opettaja(t): Arshia Amiri
Email: arshia.amiri@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 13.12.2019