Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet

Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.
Tiedät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Tiedät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan keskeisiä ja ajankohtaisia toimenpideohjelmia.
Osaat ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Teemat ja keskeiset sisällöt
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän ja liikuntatoimialan rakenne ja toiminta
– Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan järjestelmien palvelujen ohjaus ja valvonta
– Ajankohtaiset toimenpideohjelmat
– Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan hoito- ja palveluketjut sekä niiden järjestämisvastuut ja organisointi
2. Asiakas hoito- ja palveluprosesseissa
– Asiakaslähtöinen, tasa-arvoinen ja moniammatillinen toiminta sosiaali- terveys- ja liikunta-alan palveluprosesseissa

Työskentelytavat ja aikataulutus: Työskentelytavat ja aikataulutus itsenäinen ja pienryhmässä
Arviointi: 
Numeraalinen (hyl-K5) Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu verkossa tehtävän verkkotentin ja case tehtävän arvosanojen keskiarvosta. Teema 1. Verkkotentti Arviointi: vähintään 50 % oikein: 1 vähintään 55 % oikein: 2 vähintään 65 % oikein: 3 vähintään 80 % oikein: 4 vähintään 90 % oikein: 5 Teema 2. Case-tehtävä Arviointi 5: 9-10 p 4:8p 3:7p 2:6p 1:5p Tarkemmat arviointiperusteet: https://soleops.lapinamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_OpetTapTeks/tab/tab/sea?opettap_id=16301926&stack=push
Muuta infoa: Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.
Opettaja(t): Heli Katajamäki
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 30.11.2019