Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet
Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.
Tiedät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Tiedät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan keskeisiä ja ajankohtaisia toimenpideohjelmia.
Osaat ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tavoitteet: Teemat ja keskeiset sisällöt
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän ja liikuntatoimialan rakenne ja toiminta
- Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan järjestelmien palvelujen ohjaus ja valvonta
- Ajankohtaiset toimenpideohjelmat
- Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan hoito- ja palveluketjut sekä niiden järjestämisvastuut ja organisointi
2. Asiakas hoito- ja palveluprosesseissa

- Asiakaslähtöinen, tasa-arvoinen ja moniammatillinen toiminta sosiaali- terveys- ja liikunta-alan palveluprosesseissa
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen ja pienryhmässä

Arviointi: 

• Arviointiperusta, numeraalinen (hyl-K5)
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu verkossa tehtävän verkkotentin ja case tehtävän arvosanojen keskiarvosta.
Teema 1. Verkkotentti
Arviointi: vähintään 50 % oikein: 1
vähintään 55 % oikein: 2
vähintään 65 % oikein: 3
vähintään 80 % oikein: 4
vähintään 90 % oikein: 5

Teema 2. Case-tehtävä
Arviointi 5: 9-10 p
4:8p
3:7p
2:6p
1:5p

Lisäksi opintojaksoon kuuluu Kanta- ja Granite-testit
– Kanta, potilastiedon arkisto, tietojen turvallinen käsittely
– Granite, tietoturvan ja tietosuojan peruskurssi

Tarkempi arvioinnin sisältö Meerkado-ilmoittautumisessa !

Opettaja(t): Heli Katajamäki
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 22.04.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.08.2019