Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija hallitsee sosiaalisen median käsitteistön sekä osaa hyödyntää erilaisten sosiaalisten medioiden tarjoamia mahdollisuuksia työyhteisöissä. Opiskelija ymmärtää sosiaalisen median pelisääntöjen ja digitaalisen identiteetin muodostumisen periaatteita, hallitsee tietoturvaan liittyviä keskeisiä käsitteitä sosiaalisessa mediassa ja osaa käyttää sosiaalista mediaa työyhteisöjen työvälineenä.

Sisältö:
1. Mitä on sosiaalinen media?
2. Millaisia sosiaalisen median välineitä, verkkoyhteisöjä ja palveluja on olemassa?
3. Mitä ovat sosiaalisen median pelisäännöt ja miten ne rakentuvat työyhteisöissä?
4. Mikä on digitaalinen identiteetti ja miten se muodostuu?
5. Mitä tietoturvaan liittyviä seikkoja tulee ottaa huomioon hyödyntäessään sosiaalista mediaa työyhteisöissä?
6. Miten sosiaalista mediaa käytetään työyhteisöjen työvälineenä?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opintojakso, joka suoritetaan itseopiskeluna ohjeiden mukaan joustavasti opintojakson aukioloaikana. Opiskelu etenee Oamkin Moodlessa olevien tehtävämäärittelyjen mukaisesti. Opiskelu tapahtuu Oamkin Moodlessa ja opiskelijan valitsemia sosiaalisen median työvälineitä käyttäen. Oppimistehtävät dokumentoidaan Oamkin Moodleen annetun aikatauluehdotuksen mukaisesti. Opintojakson tarkemmat tiedot Oamkin Moodlessa. Opiskelija voi aloittaa opiskelunsa haluamanaan ajankohtana 16.9.2019-31.7.2020 välisenä aikana . Suosituksena on, että opiskelija suorittaa opintojakson aloituspäivästä aikaa 3 kuukauden kuluessa. Opintojakson viimeinen aloitusajankohta on 1.5.2020. Kaikki tarvittava oppimateriaali, kuten ohjevideot, ohjeistukset, verkkomateriaalien linkit ym. löytyvät sähköisenä Oamkin Moodlesta. Ilmoittautuneille opiskelijoille lähetetään tunnukset Oamkin Moodleen, jonka jälkeen opintojakson opiskelun voi aloittaa.
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty. Arvioinnin perustana on oppimistehtävien tekeminen ohjeiden mukaan. Tarkemmat ohjeet Oamkin Moodlessa.
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia esitietoja.
Opettaja(t): Leena Paaso
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 29.04.2020
Ajankohta: 16.09.2019 - 31.07.2020