Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija hallitsee sosiaalisen median käsitteistön sekä osaa hyödyntää erilaisten sosiaalisten medioiden tarjoamia mahdollisuuksia työyhteisöissä. Opiskelija ymmärtää sosiaalisen median pelisääntöjen ja digitaalisen identiteetin muodostumisen periaatteita, hallitsee tietoturvaan liittyviä keskeisiä käsitteitä sosiaalisessa mediassa ja osaa käyttää sosiaalista mediaa työyhteisöjen työvälineenä.

Tavoitteet: 1. Mitä on sosiaalinen media?
2. Millaisia sosiaalisen median välineitä, verkkoyhteisöjä ja palveluja on olemassa?
3. Mitä ovat sosiaalisen median pelisäännöt ja miten ne rakentuvat työyhteisöissä?
4. Mikä on digitaalinen identiteetti ja miten se muodostuu?
5. Mitä tietoturvaan liittyviä seikkoja tulee ottaa huomioon hyödyntäessään sosiaalista mediaa työyhteisöissä?
6. Miten sosiaalista mediaa käytetään työyhteisöjen työvälineenä?
Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkototeutus opintojakson toteutusaikana. Ei sisällä lähi- tai verkkotapaamisia. Opetusmenetelmät: Monimuotoiset verkkomenetelmät, itsenäinen opiskelu, reflektointi sekä opiskelijoiden julkaisut valitsemillaan sosiaalisen median alustoilla. Oppimistehtävät tehdään verkko-opiskeluna, annetun aikataulun mukaisesti. Opintojakson aikataulut, materiaalit ja oppimistehtävät Oamk Moodlessa Opinnot suoritetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa 2 op suoritetaan kesäkuussa ja toinen osa 3 op elokuussa. Opintojaksolla käytetään sosiaalisen median ympäristöjä, eikä opintojaksolla ole lähiopetusta. Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat saavat tunnukset Oamkin Moodleen ennen opintojakson alkua.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty. Arvioinnin perustana on oppimistehtävien tekeminen ohjeiden mukaan. Tarkemmat ohjeet oppimistehtävistä Oamk Moodlessa.
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia esitietoja.
Opettaja(t): Leena Paaso
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 16.08.2019