Sote-palvelujen järjestämisvastuu sekä asiakkaan ja potilaan oikeudet

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen sekä asiakkaan ja potilaan oikeusturvaan liittyviin kysymyksiin.

Opiskelija tunnistaa ja hallitsee asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia turvaavan lainsäädännön, asiakkaan ja potilaan lakisääteiset oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja niiden toteutuksessa.

Opiskelija osaa ottaa vastuuta hoidon ja palvelun laadusta sekä valvonnasta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti sekä toimia asiakkaan ja potilaan kannalta juridisesti vastuullisella tavalla.

Sisältö:

– Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja valvonta
– Asiakkaan ja potilaan oikeudet
– Asiakkaan ja potilaan oikeussuojakeinot
– Asiakkaan ja potilaan edustaminen

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkopohjainen toteutus Suoritusvaatimukset: Osallistuminen verkkoluennoille, itsenäinen opiskelu ja verkkotehtävät oppimisympäristö Moodlessa. Opintojakson tehtävät tulee suorittaa opintojakson toteutusaikana. Suoritusvaatimukset: Osallistuminen verkkoluennoille 4 x 2 h (tarkat luentojen ajankohdat ilmoitetaan elokuussa 2019), itsenäinen opiskelu ja verkkotehtävät oppimisympäristö Moodlessa. Opintojakson tehtävät tulee suorittaa opintojakson toteutusaikana.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Muuta infoa: Avoimen AMKin YAMK opiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin YAMK opiskelijoille maksullinen.
Aikaisemmat opinnot: Opinnot ovat YAMK-opintoja ja tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon tai opistotason tutkinnon suorittaneille.
Opettaja(t): Outi Törmänen
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 09.10.2019 - 09.12.2019