Soten palvelu- ja tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnontieteiden ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tämä opintojakso sopii sinulle, joka:
– olet tietojenkäsittelyn opiskelija ja kiinnostunut työstä sosiaali- ja terveysalan sovellusten parissa.
– olet Sote-opiskelija ja kiinnostunut pääkäyttäjän roolista tai haluat vaikuttaa ammattialasi työprosessien kehittämiseen.
– olet tekniikan tai muiden alojen opiskelija ja haluat työskennellä Sote-alan tai sille palveluja tuottavassa organisaatiossa.

Opintojakson tärkeimpiä anteja on, että opimme yhteisen kielen ja ymmärtämään toisiamme.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Oppimistehtävät tehdään monialaisina ryhmätöinä. Yhteiset AC-tapaamiset ovat ilta-aikaan.
Oppimisalusta on Moodlessa, sieltä löytyvät materiaalit, tehtävät ja linkki ac-huoneeseen. Opiskelijat liitetään alustalle ilmoittautumisten jälkeen. Opiskelijan on syytä seurata sähköpostia juuri ennen opintojakson alkua, koska alkutoimiin liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostilla.

Muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat saavat tunnukset Oamkin järjestelmiin ennen opintojakson alkua.

Tavoitteet: Tavoitteet: Opiskelija osaa kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja siihen liittyvän yleisen käsitteistön. Opiskelija osaa käyttää kommunikoinnissa sosiaali- ja terveysalan, tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan peruskäsitteitä. Opiskelija osaa tunnistaa sosiaali- ja terveysalan keskeiset toimijat, lähivuosien haasteet ja kehityksen linjat. Opiskelija osaa hahmottaa sosiaali- ja terveysalaan, sen tietojärjestelmiin ja laitteistoihin liittyvän lainsäädännön pääpiirteittäin. Opiskelija osaa kuvata millaisia tietojärjestelmiä sosiaali- ja terveysalalla on käytössä tai suunnitteilla käyttöönotettavaksi. Opiskelija osaa kuvata millaista tietoa sosiaali- ja terveysalalla kerätään ja miten tiedot liikkuvat eri toimijoiden välillä. Opiskelija osaa kuvata sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmien kehittämiseen ja käyttöön liittyvät eettiset kysymykset.

Sisältö: Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä, sen kehitysnäkymät ja peruskäsitteistö. Tietojärjestelmiin liittyvä käsitteistö. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolliset tietojärjestelmät ja niiden muodostama kokonaisuus. Sosiaali- ja terveysalan asiakkaista kerättävät tiedot. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja eettisyys. Tulevaisuuden haasteet ja kehitysnäkymät
Työskentelytavat ja aikataulutus: Opettajat toimivat valmentajina. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä oman alansa asiantuntijoina. Suurin osa tehtävistä tehdään monialaisissa ryhmissä.

Opintojakso on intensiivikurssi. Se toteutetaan erittäin tiiviissä aikataulussa.
Opintojakson tapaamiset ovat iltaisin verkossa. Opiskelijat voivat ryhmissä itse määritellä milloin tekevät ryhmissä toteutettavia oppimistehtäviä. Opintojakson suorittaminen vaatii työskentelyä tasaisesti koko opintojakson toteutuksen ajan.
Aikataulussa AC tarkoittaa interaktiivista verkkoluentoa, johon opiskelijan on syytä osallistua. Verkkoluentojen osoite ilmoitetaan oppimisalustalla Moodlessa.

Aikataulu:
- ma 6.5.2019 klo 16:30 - 20 AC-verkkotapaaminen
- ma 13.5.2019 klo 16:30 - 19:15 AC-verkkotapaaminen
- opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä
- ma 3.6.2019 klo 16:30 - 20 AC-verkkotapaaminen
- Tentti tehdään ma 10.6.2019 klo 16 - to 13.6.2019 klo 23:59 välisenä aikana.
Arviointi: 
0-5
Aikaisemmat opinnot: Ei esitietovaatimuksia.
Opettaja(t): Sinikka Viinikka
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 31.08.2019