Soveltavan taiteen palvelumuotoilu

-
10 OP

Humanistinen ja kasvatusala, Kulttuuriala, Kuntoutusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla perehdytään hyvinvoinnin, vaikuttavuuden ja palvelumuotoilun käsitteisiin sekä tutustutaan taiteen soveltavan käytön menetelmiin ja muotoihin. Opintojakson aikana opiskelijat toteuttavat soveltavan taiteen palvelumuotoiluprojektin itse valitsemansa kohderyhmän kanssa.
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää taiteen laajan merkityksen ihmisen hyvinvoinnille sekä palvelumuotoilun periaatteet soveltavan taiteen tuotannoissa. Jakson jälkeen opiskelija osaa toteuttaa yhteistyöprojektin soveltavan taiteen keinoin.
Opintojakso sopii parhaiten taide- ja kulttuurialan sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan opiskelijoille.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan Humakin verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson aikana on kolme webinaaria: 08.02.2019 14.15 – 15.45 07.03.2019 14.15 – 15.45 09.05.2019 14.15 – 15.45 joihin osallistuminen on hyvin suositeltavaa. Opinnot sisältävät itsenäisesti suoritettavia tehtäviä ja erilaisiin aineistoihin perehtymistä sekä 5 op:n laajuisen soveltavan taiteen palvelumuotoiluprojektin. Opiskelijat valitsevat itse haluamansa kohderyhmän ja työelämäkumppanin, jonka kanssa yhteistyössä projekti tehdään.

Arviointi: 

1-5

Muuta infoa: 

webbikamera ja headset

Opettaja(t): Sanna Pekkinen
Email: sanna.pekkinen@humak.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.12.2018
Ajankohta: 08.02.2019 - 09.05.2019