SQL-perusteet

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
– Perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että hän on osaa tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin. Hän ymmärtää, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot ja osaa hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa. Opiskelija ymmärtää, mitä ovat koostetaulut ja osaa käyttää niitä tiedonhakuun. Hän osaa lukea ja ymmärtää SQL-syntaksia. Hän kykenee muokkaamaan ja lisämään tietoa tietokantaan.

Sisältö:
– Johdatus SQL-kieleen
– Tiedonhakua kyselyin: SELECT ja WHERE
– Lisää työkaluja kyselyiden muodostamiseen
– Tulosten järjestelyä
– INSERT, UPDATE & DELETE
– Kooste- ja skalaarifunktioita
– GROUP BY
– AS
– Taulujen väliset liitokset: useisiin tauluihin kohdistuvat kyselyt
– CREATE, ALTER ja DROP

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kurssi on 100% itsenäisesti netin kautta suoritettava kurssi. Oppimisympäristö löytyy Viope-ympäristöstä.

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Virve Prami
Email: virve.prami@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2019
Ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019