Startup Business School

-
15 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa etsiä, tunnistaa, arvioida liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa niihin ratkaisuideoita. Opiskelija kehittää tunnistamaansa tai annettuun liiketoimintamahdollisuuteen ratkaisun käytännössä. Opiskelija osaa tuotteistaa ja kaupallistaa tuote/palvelu/liiketoiminta idean asiakaslähtöisesti. Opiskelija kaupallistaa ratkaisuidean uudeksi tuotteeksi/palveluksi/liiketoiminnaksi käytännössä. Opiskelija osaa mallintaa liiketoiminnan, arvioida liiketoimintamallin kannattavuutta ja toteutettavuutta.

Tavoitteet: Start Up Business School opintojen toteutustapana on käännetty oppiminen, jossa vahvistetaan ja tuetaan oppijan itse-ohjautuvuutta ohjauksen, vuorovaikutteisten oppimistehtävien ja erilaisten käytännön liiketoiminnan kokeilujen avulla. Start Up Business School opinnoissa sovelletaan liiketoimintamuotoilun ja palvelumuotoilun prosesseja, menetelmiä ja työkaluja. Start Up Business School opinnot koostuvat kolmesta teemasta ja niihin liittyvistä sisällöistä: Teema 1: liiketoimintamahdollisuus: trendit ja liiketoimintamahdollisuudet, liiketoimintaympäristö, asiakasryhmittely, asiakasprofilointi, ratkaisuideoiden tuottaminen, ideoiden valinta ja kehittämissuunnittelu. Teema 2: idean kaupallistaminen: idean konspetointi ja arvolupauksen muotoilu, konseptin profilointi, valemainoksen suunnittelu ja toteutus, asiakasvahvistuksen luominen, asiakkaan sitoutuminen ja myyntipuhe. Teema 3: liiketoiminnan mallintaminen: alustava liiketoiminnan mallintaminen ja markkinan kysynnän kuvaus, palvelun mallintaminen, liiketoimintakokeilun suunnittelu ja toteutus, minimi tarpeet tyydyttävän palvelutuotteen tai tuotteen kuvaus, toimintasuunnitelma ja liiketoiminnan mittaaminen. Lisäksi kussakin teemassa on ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille kirjallisuuteen ja tutkimukseenp perustuva teoria ja käsitemäärittely osio.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

verkkototeutus, Moodle

Arviointi: 

1 – 5

Opettaja(t): Vesa Tuomela
Email: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 19.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ