Statiikka

-
4 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Statiikan virtuaalinen opintojakso, jossa opiskellaan partikkelin ja jäykän kappaleen tasapainoa, avaruusstatiikkaa, ristikoita, palkkirakenteita ja nivelmekanismejä sekä palkin rasituksia.

Tavoitteet: Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino. Avaruusstatiikka, ristikot, palkkirakenteet ja nivelmekanismit. Rasitukset.
Tavoite:
Opiskelija omaa statiikan perusosaamisen ja pystyy yksinkertaisten rakenteiden staattiseen tarkasteluun tasapainoyhtälöiden, rasituslaskujen ja taulukkotapausten avulla. Opiskelija osaa muodostaa tarkasteltavasta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset. Opiskelija osaa hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää tarkastelua.
Tieto ja ymmärrys: Opiskelijat ymmärtävät statiikan periaatteet ja niiden pohjautumisen matematiikkaan ja fysiikkaan.
Tekninen analyysi: Opiskelijat osaavat soveltaa statiikan periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi matematiikan ja fysiikan avulla.
Konetekninen perusosaaminen: Opiskelijat ymmärtävät statiikan periaatteet ja osaavat soveltaa niitä käytännön ongelmien ratkaisuihin matematiikan ja fysiikan avulla.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Videoidut luennot esimerkkilaskuineen. Omatoimiset laskuharjoitukset. Pakolliset kotilaskut, joista osa arvioitavia. Toukokuussa aloituswebinaari. Kesä- ja elokuussa seurantawebinaarit (1 kpl / kk).

Arviointi: 

Hyväksytty:
Opiskelija on tehnyt jokaiselta viikolta vähintään 75% kotitehtävistä ja saanut niistä vastauksen, joka lähtöarvoihin nähden vaikuttaa mahdolliselta. Lisäksi jokaiselta viikolta vähintään 50% kaikista kotitehtävistä pitää olla oikein laskettu. Jokainen viikko tarkastellaan erikseen.

Hylätty:
Opiskelija on laskenut tai saanut lähtöarvoihin nähden mahdollisia vastauksia vähempään kuin 75% kotitehtävistä. Yli 50% kotitehtävistä on väärin laskettu. Jokainen viikko tarkastellaan erikseen.

Numerollisen arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava valvottuun kokeeseen. Kokeet uusintoineen järjestetään JAMK:illa kahdesti vuodessa.

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat rakenteiden staattisessa laskennassa ja osaa innovatiivisesti soveltaa niitä haastavammissakin rakenteissa. Opiskelija myös hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää tarkastelua.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat rakenteiden staattisessa laskennassa ja osaa luoda rakenteista mekaanisen mallin. Opiskelija myös hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää tarkastelua.

Hyvä (3):Opiskelija tuntee ja ymmärtää keskeiset asiat rakenteiden staattisessa laskennassa ja osaa luoda yksinkertaisista rakenteista mekaanisen mallin. Opiskelija myös hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää tarkastelua.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee perusasiat ja -terminologian, mutta hänellä on puutteita mekaanisten mallien luomisessa rakenteista. Hän pystyy ratkomaan tyydyttävästi perusratkaisuja.

Välttävä (1): Opiskelija tuntee perusasiat ja -terminologian, mutta hänellä on selkeitä puutteita mekaanisten mallien luomisessa. Hän pystyy ratkomaan välttävästi selkeitä perusratkaisuja.”

Aikaisemmat opinnot: Vaadittu edeltävä osaaminen: Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen. Funktion käsite. SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka.
Opettaja(t): Petri Luosma
Email: petri.luosma@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 15.05.2019 - 30.08.2019