Strateginen johtaminen

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Osaat suunnitella, käyttää ja arvioida strategiseen johtamiseen liittyviä keskeisiä toimia organisaatiossa.
Osaat prosessikuvausten tekniikoita ja käyttää niiden tehokkuuden mittaamiseen liittyviä malleja.
Osaat käyttää laatutyökaluja organisaation kehittämisessä.

Sisältö:
Strategisen johtamisen peruskäsitteet

Toiminta-ajatus, arvot ja visio
Strategisten tavoitteiden määrittäminen, toimintaperiaatteet ja toimintasuunnitelmat
Prosessit ja prosessien tehokkuuden mittaaminen
Tuloskortit (BSC), erilaiset organisaation itsearvioinnit (EFQM ym.)
Tulosten seuranta
Strategian johtaminen

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 135 tunnin työmäärää (17 opiskelupäivää).

Suoritustapana oppimistehtävät, ei tenttiä. Eteneminen omaan tahtiin on mahdollista. Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja luentoja.

Opiskelumateriaali:
Moodlessa oleva materiaali (videot, artikkelit ym. opettajan koostama materiaali), sekä seuraavat kirjat:
Kamensky: Strateginen johtaminen
Tero Vuorinen. Strategiakirja: 20 työkalua
Kauppinen: Niskalenkki stratgiasta
Jim Collins: Hyvästä paras ja Tietoisesti paras

Tavoitteet: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' kohta.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Voi edetä itsenäisesti.
Arviointi: 
Arvosana 0-5.
Aikaisemmat opinnot: HUOM! YAMK-taso
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.08.2019