Suomalainen kulttuuri ja matkailu

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: MMWY006

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee perustiedot suomalaisesta elämäntavasta sekä kulttuurista ja opiskelija osaa soveltaa kulttuuria ja paikallisuutta matkailuelinkeinossa.

Sisältö:
Suomalaisuuden tausta
Kansallinen ja paikallinen kulttuuri
Paikallinen kulttuuri matkailun tuotekehityksessä
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkkokurssi, Moodle-oppimisympäristö

Arviointi: 

Hyväksytty / hylätty

Opettaja(t): Mika Pietarinen
Email: mika.pietarinen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ