Suomen kieli ja viestintä

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala, Luonnontieteiden ala, Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Suomen kieli ja viestintä -opintojaksossa perehdytään kirjalliseen ja suulliseen viestintäosaamiseen. Opiskeltavia aihealueita ovat mm. oikeinkirjoitus, asiatyylisen ja tieteellisen tekstin kirjoittaminen, työelämän tekstilajit sekä puhe- ja ryhmäviestintä.

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteet

- osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutusta luovia ja ylläpitäviä keinoja ja viestinnän prosesseja
- tietää ryhmäviestinnän perusteet ja yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden piirteitä
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta tavoitteellisesti ja perustellen
- tietää asiatyylisen viestinnän piirteitä ja työelämän keskeisiä tekstilajeja niihin kuuluvine kielenkäyttösuosituksineen
- tietää tieteellisen tekstin piirteet
- tunnistaa tiedontarpeet ja osaa hakea ja paikantaa opintojen ja ammatillisen kehittymisen.

Opintojakson sisältö

Opintojaksossa perehdytään viestinnän tekijöihin, ryhmäviestintään ja omaan viestintäosaamiseen. Sisältönä on lisäksi mm. asiatyylinen viestintä, tutkimusviestintä, tiedontarpeiden tunnistaminen sekä tiedonhankinnan perusteet.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Jakso opiskellaan ajasta ja paikasta riippumattomasti verkossa 1.6.–31.7.2019. Oppimistehtävät tehdään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti toisten opiskelijoiden kanssa. Tehtäviin sisältyy toisten tekemien tehtävien kommentointia ja vertaisarviointia. Opintojakso ei sisällä opettajan ohjaamia webinaareja.

Arviointi: 

”Arviointi: Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty.

Arviointikriteerit
Hyväksytty:
Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja hallitsee 40–100 %:sti opintojakson sisällön ja tavoitteet.
Täydennettävä:
a) Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät ja hallitsee hallitsee 0-39 % opintojakson sisällöistä ja tavoitteista.
b) Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia oppimistehtäviä hyväksyttävästi.
c) Opiskelijalla on oppimistehtäviä tekemättä.
Hylätty:
Opiskelija ei ole yhtään oppimistehtävää hyväksyttävästi.”

Opettaja(t): Pasi Toivanen
Email: pasi.toivanen@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt:  avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019