Suometsien hoito

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ratkaista ojitetun suon kunnostusojituskelpoisuuden alueen kasvuolot, luontoarvot, eri käyttömuodot sekä lainsäädännön että taloudelliset seikat huomioon ottaen. Hän osaa laatia ja toteuttaa itsenäisesti kunnostusojitussuunnitelman sekä kytkeä sen yhteen puunkorjuun kanssa.

Teemat

Kunnostusojituksen perusteet
Kunnostusojituksen suunnittelu
Rahoituslainsäädäntö (Kemera)
Vesiensuojelu

Työskentelytavat ja aikataulutus: -
Arviointi: 
Hyväksytty - Hylätty
Opettaja(t): Kalle Santala
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 23.10.2019 - 31.12.2019