Suunnitelmallinen asiakastyö ja palveluohjaus

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Sisältö:
– palveluohjauksen perusteet, prosessi ja eri mallit
– asiakastyön prosessi: työ ja toimintakykyisyyden arviointi, kuntoutussuunnitelma, toteutus, arviointi ja dokumentointi
– tietoturva
– vammaistyö ja kuntoutuksen palvelujärjestelmä
Tavoitteet:
– ymmärtää asiakkuuden prosessinomaisuuden ja hahmottaa asiakasprosessin vaiheet
– ymmärtää asiakkaan olevan oman elämänsä ja kuntoutumisensa asiantuntija
– osaa palveluohjauksen ja kuntoutuksen palvelujärjestelmän perusteet

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Viikko 35-36:
Pe 30.8 klo 14.30-16 Opintojakson aloitus, ajoitus, tehtävät ja arviointi.
Asiakastyön prosessi ja kirjaaminen (1,5 op) yksilötehtävän aloittaminen
Pe 30.8.-6.9.2019 Viikkotehtävän 1. tekeminen: yksilötyö ja pienryhmässä työskentely verkossa


Viikko 36-37:
Asiakastyön prosessi ja kirjaaminen (1,5 op) yksilötehtävän tekeminen
Pe 6.9 klo 15.30-16 Skype ohjaus: Viikkotehtävä 1. palaute. Pakollinen 1 kerta / opiskelija
Pe 6.-13.9.9.2019 Viikkotehtävän 2. tekeminen: yksilötyö ja pienryhmässä työskentely verkossa

Viikko 37-38:Asiakastyön prosessi ja kirjaaminen (1,5 op) yksilötehtävän tekeminen
Pe 13.9 klo 15.30-16 Skype ohjaus: Viikkotehtävä 2. palaute. Pakollinen 1 kerta / opiskelija
Pe 13.9.-20.9.2019. Viikkotehtävän 3. tekeminen: yksilötyö ja pienryhmässä työskentely verkossa

Viikko 38-39
Asiakastyön prosessi ja kirjaaminen (1,5 op) yksilötehtävän tekeminen
Pe 20.9 klo 15.30-16 Skype ohjaus: Viikkotehtävä 3. palaute. Pakollinen 1 kerta / opiskelija
Pe 20.9.-27.9.2019. Tenttiin valmistautuminen

Viikko 39:
Optima tentti Pe 27.9 klo 8-9
Tentin jälkeen Skype-tenttipalaute 9-11 välillä
Tehtävän palautus 10.10 mennessä.

Arviointi: 

Kirjallinen tehtävä 1,5 op
Viikkotehtävät 3 kpl, 3,5 op

Muuta infoa: 
  • Opiskelijoita otetaan opintojaksolle, niin että opintojakson opiskelijamäärä on korkeintaan 32 opiskelijaa.
  • Ilmoittautuneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 30.8 mennessä, onko opiskelija hyväksytty opintojaksolle.
  • Jos opiskelijalla ei ole mahdollista ilmoittautua jaksolle ennen 29.8, hän voi tehdä ilmoittautumisen myös sähköpostitse (etusija kuitenkin samana päivänä Peppi -järjestelmän kautta ilmoittuneilla).
  • Turun AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepissa
Opettaja(t): Juha Knuuttila
Email: juha.knuuttila@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 29.08.2019
Ajankohta: 30.08.2019 - 10.10.2019