Alaistaidot: Onnistu ja kehity alaisena

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson koodi: KLVY089

Mål: Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija kypsyy huomaamaan, että hyvä työilmapiiri on myös alaisten vastuulla. Itsetuntemus luo perustan työn ilolle.

Opintojakson sisältö:
Kirjojen aineiston perusteella kirjoitetaan oppimispäiväkirja. Ymmärrys alaistaitojen merkityksestä kasvaa.
Arbetsformer och schemaläggning: 

Pohdiskeleva essee / oppimispäiväkirja

Utvärderind: 

Hyväksytty / hylätty

Lärare: Outi Meriläinen
Email: outi.merilainen@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 30.04.2019
Datum: 20.05.2019 - 31.08.2019
KURSEN ÄR FULL