Arvonlisäverotus

-
5 SP

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Osaaminen: Arvonlisäverotuksen keskeisten periaatteiden ja käsitteiden ymmärtäminen. Vähennysoikeuden ja myynnin verollisuuden keskeisimpien ongelmakohtien tunnistaminen. Arvonlisäverotusta koskevien säännösten soveltaminen käytäntöön perustilanteissa. Perusteltujen tulkintakannanottojen esittäminen yleisimpiin ongelmatilanteisiin. Arvonlisäverotuksen erityiskysymysten tunnistaminen. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen

Käsiteltävät asiat: Arvonlisäverovelvollisuus, myynnin verollisuus, vähennysjärjestelmä, verokannat, veroton myynti, ajallinen kohdistaminen, verotusmenettely, kansainvälinen kauppa, erityiskysymykset.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Opintojakso toteutetaan 100 %:sti verkossa 29.10. – 29.12. välisenä aikana.
Aloitusviesti lähetetään opiskelijan samk-sähköpostiin tiistaina 29.10. klo 22.00 mennessä.

Opintojakson aloituskontakti pidetään virtuaalisesti torstaina 31.10. klo 16.30 opettajan henkilökohtaisessa HILL-huoneessa. Aloituskontakti nauhoitetaan, joten jos et pääse osallistumaan, voit katsoa tallenteen.

Utvärderind: 

Opintojakso arvostellaan arvosanoin 1-5. Lisätiedot arviointiperusteista löytyy opintojaksoselosteelta.

Lärare: Suvi Lehtonen
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@samk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 15.10.2019
Datum: 29.10.2019 - 29.12.2019
KURSEN ÄR FULL