Arvonlisäverotus

-
5 SP

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Käsiteltävät asiat:
Arvonlisäverovelvollisuus, myynnin verollisuus, vähennysjärjestelmä, verokannat, veroton myynti, ajallinen kohdistaminen, verotusmenettely, kansainvälinen kauppa, erityiskysymykset.

Mål: Osaaminen:
Arvonlisäverotuksen keskeisten periaatteiden ja käsitteiden ymmärtäminen. Vähennysoikeuden ja myynnin verollisuuden keskeisimpien ongelmakohtien tunnistaminen. Arvonlisäverotusta koskevien säännösten soveltaminen käytäntöön perustilanteissa. Perusteltujen tulkintakannanottojen esittäminen yleisimpiin ongelmatilanteisiin. Arvonlisäverotuksen erityiskysymysten tunnistaminen. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen
Arbetsformer och schemaläggning: 

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisalusta Moodlea. Ennen opintojakson alkua opiskelija saa ilmoittautuessa ilmoitettuun sähköpostiinsa ohjeistuksen SAMK-tunnusten aktivointiin, johon liittyy myös student.samk –sähköpostitili.

Lisäksi opintojakson vastuuopettaja lähettää osallistujille sähköpostitse ennen opintojakson alkua ohjeistuksen opintojakson suorittamiseen liittyvistä asioista ja aikatauluista. HUOM! Sähköposti lähetetään tulevaan student.samk –sähköpostiisi.

Opintojakson aloitusviesti lähetetään opiskelijan samk-sähköpostiin 14.5. klo 22.00 mennessä.Opintojakson aloituskontakti pidetään virtuaalisesti 15.5. klo 16.30 opettajan HILL-huoneessa. Aloituskontakti nauhoitetaan, joten jos et pääse osallistumaan, voit katsoa tallenteen.

TEHTÄVÄT
Tehtävät Moodlessa on palautettava annettuihin määräpäiviin mennessä.
Mikäli opiskelija ei noudata annettuja määräpäiviä, opiskelija poistetaan opintojaksolta. Opintojakson arvosana (hyl. 1 – 5) määräytyy tehtyjen tehtävien perusteella. Tehtävät 1 – 5 ovat kaikille pakollisia.

Aikataulut:
Tehtävä 1 Johdantoa arvonlisäverotukseen, su 19.5. klo 22:00
Tehtävä 2: Verokannat ja veron peruste deadline su 26.5. klo 22:00
Tehtävä 3: Myynnin verollisuus / verottomuus, deadline su 2.6. klo 22:00
Tehtävä 4: Vähennysoikeus, deadline su 9.6. klo 22:00
Tehtävä 5: Ajallinen kohdistaminen, deadline su 16.2. klo 22:00
Tehtävä 6: Oma käyttö, deadline su 23.6. klo 22:00
Tehtävä 7: Verotusmenettely arvonlisäverotuksessa, deadline su 30.6. klo 22:00
Tehtävä 9: Ulkomaankaupan arvonlisäverotus, deadline su 7.1. klo 22:00
Tehtävä 10: Kiinteistöt ja rakentaminen, deadline su 14.7. klo 22:00
Tehtävät 11: Henkilöstöruokailu, deadline su 21.7. klo 22:00
Tehtävät 12: Käytettyjen tavaroiden kauppa, deadline su 28.7. klo 22:00

Utvärderind: 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl. 1- 5. Katso tarkemmat tiedot opintojaksoselosteelta.

Lärare: Suvi Lehtonen
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@samk.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 30.04.2019
Datum: 14.05.2019 - 31.07.2019
KURSEN ÄR FULL