Arvopaperikauppa

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson koodi: KLVY031

Mål: Osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee arvopaperikaupan keskeiset periaatteet ja osaa ottaa huomioon ne tekijät, jotka vaikuttavat sijoituspäätöksiin.

Sisältö:
Arvopaperipörssin toimintaperiaatteet
Sijoitusvaihtoehdot (osakkeet, joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot, optiot ja muut arvopaperit)
Sijoituspäätösten tekeminen ja verotus
Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Utvärderind: 

0-5

Lärare: Päivi Auno
Email: paivi.auno@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 30.04.2019
Datum: 20.05.2019 - 31.08.2019
KURSEN ÄR FULL