Bioenergia

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  För alla, Naturbruk och miljö

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija osaa tunnuslukuja käyttäen kuvailla bioenergian nykyisen ja tulevan merkityksen osana Suomen energiapolitiikkaa. Hän tuntee energiataseen ja energiapotentiaalin käsitteet. Hän osaa kuvailla pääpiirtein Suomessa käytettyjen bioenergialähteiden tuotantoprosessin, logistiikan ja käytön sekä osaa arvioida kriittisesti maatilamittakaavaisen bioenergian tuotannon ja hyödyntämisen perusteita.

Arbetsformer och schemaläggning: 

100 % itsenäinen työskentely omalla ajalla ja omassa paikassa

Utvärderind: 

1-5 numeroarviointi

Lärare: Juha Tiainen
Email: juha.tiainen@seamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 14.04.2019
Datum: 27.05.2019 - 27.08.2019
KURSEN ÄR FULL