Biotalouden arvoketjut/Bioeconomy value chain

-
5 SP

Hub:  Aikuistyo, Ehkäisevä työ, Johtaminen ja työyhteisö, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Luonnonvara- ja ympäristöala

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija oppii hahmottamaan biotalouden kokonaisuuden, materiaalivirrat (raaka-ainevirrat ja sivuvirrat), perinteiset tuotteet ja tulevaisuuden tuotteet ja niihin liittyvät materiaalivirrat. Opiskelija oppii arvoketjun käsitteen, ja osaa muodostaa itse arvoketjun ja ymmärtää arvon lisääntymiseen vaikuttavat tekijät ja arvon muodostumisen.

Opintojakso sisältää arvoketjuihin liittyvää teoriaa, biotalous -pelin pelaamiseen ja teorian ja pelin jälkeen tehtävän soveltavan tehtävän biotalouden arvoketjuista.

Arbetsformer och schemaläggning: Tämän toteutuksen suoritusaika on 13.1 - 29.2.2020. Teoria, pelin pelaaminen, soveltava tehtävä. Kurssi on ajasta ja paikasta riippumaton, opiskelija laatii itse itselleen aikataulun.
Lärare: Ulla-Maija Knuutti
Email: ulla-maija.knuutti(at)hamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Obs: Tutustu toteutussuunnitelmaan Lue lisää -kohdassa ennen ilmoittautumista. Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.

Registreringsdatum: 18.11.2019 - 15.12.2019
Datum: 13.01.2020 - 29.02.2020