Biotalouden mahdollisuudet

-
15 SP

Hub:  Kestävä kehitys ja kiertotalous, Luonnonvara- ja ympäristöala

Språk: 
Beskrivning: 

Moduulissa opitaan tarkastelemaan biotalouden mahdollisuuksia yhteiskunnan, ympäristön ja talouden näkökulmasta.
Opiskelija osaa
– ottaa huomioon ja soveltaa biotalouden mahdollisuuksia
– kuvata, hyödyntää ja analysoida biotalouden vaikutuksia yhteiskuntaan
– arvioida biotalouden ympäristövaikutuksia
– arvioida biotalouden vaikutuksia yrittäjyyden ja paikallistalouden näkökulmasta.

Arbetsformer och schemaläggning: Moduuli suoritetaan kokonaan verkossa. Moduulin suorittaminen edellyttää kykyä itsenäiseen opiskeluun. Moduuliin oppimismenetelmät ovat itsenäistä opiskelua, verkkotenttejä, verkko-ohjausta ja raportin laatiminen sekä esittäminen. Työskentelymalli harjoittaa opinnäytetyön tekemiseen, ja sopii siksi erityisesti opintojen loppuvaiheessa oleville. Moduuliin yksi osa-alue on laadullinen tutkimus, eli haastattelututkimus, joka toteutetaan osana raporttia. Verkkoistuntoja järjestetään 5 kertaa, maksimi kaksi tuntia kerrallaan, iltaisin klo 18-20. Moduuli on ajasta ja paikasta riipumaton: kaikki luennot nauhoitetaan, ja ne voi kuunnella jälkikäteen.
Utvärderind: 
1-5. Arviointikriteerit toteutussuunnitelmassa.
Annan information: Moduulissa järjestään kolme verkkotenttiä. Jokainen tentti on moodlealustalla avoinna 2 kaksi vuorokautta. Hylätty tentti on mahdollista uusia kaksi kertaa.
Lärare: Ulla-Maija Knuutti
Email: ulla-maija.knuutti(at)hamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Obs: Tutustu toteutussuunnitelmaan Lue lisää -kohdassa ennen ilmoittautumista. Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.

Registreringsdatum: 18.11.2019 - 15.12.2019
Datum: 13.01.2020 - 13.03.2020