Build Up Your English

-
3 SP

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson koodi: KLVK066

Mål: Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee englannin peruskieliopin ja kehittää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin.

Sisältö:
Englannin peruskielioppi.
Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Utvärderind: 

0-5

Lärare: Katja Salminen
Email: katja.salminen@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 30.04.2019
Datum: 01.05.2019 - 31.08.2019
KURSEN ÄR FULL