Business Design

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  För alla, Högre YH, Entreprenörskap

Språk: 
Beskrivning: 

Oppija osaa muotoilla parempaa liiketoimintaa ja osaa tunnsitaa ja hankkia liiketoimintahaasteita, hallitsee liiketoimintamuotoilun fasilitoinnin, osaa luoda tulevaisuuden visioita, osaa havainnoida ja kyseenalaistaa, osaa rakentaa ymmärrystä ja tietoperustaa liiketoimintahaasteeseen liittyen, osaa luoda ideoita, suunnitella ja toteuttaa prototyyppejä ja validioida väittämiä liiketoiminnan kokeiluissa.

Mål: Business Design opinnoissa opiskelija osaa soveltaa palvelu- ja liiketoiminnan muotoilun prosesseja menetelmiä valitsemassaan liiketoimintahaasteessa ja luoda haasteisiin ratkaisuja. Keskeisiä sisältöjä ovat tuplasilmukka prosessin eri vaiheet: valmistautuminen liiketoimintamuotoilun prosessiin, näkökulman valinta, ymmärryksen rakentaminen, ratkaisuideoiden luominen ja valinta, prototyypin muotoilu ja toteutus, liiketoimintakokeilun tekeminen liiketoimintahaasteen ja ratkaisun validioimiseksi. Sisältöjä ovat kehittämisen käsikirjoitus, tiimiytyminen, visioiminen, tarinan kerronta, kehittämisen kriteerien asettaminen, asiakkaan matka, arvolupaus, liiketoimintaympäristö, liiketoimintamalli, ideaseinä, innovaatiomatriisi, prototyyppi, riskianalyysi, liiketoimintakokeilu, validiointi ja investointivalmiuksien arviointi.
Arbetsformer och schemaläggning: 

verkkototeutus, Moodle

Utvärderind: 

1 – 5

Lärare: Vesa Tuomela
Email: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 19.04.2019
Datum: 13.05.2019 - 31.08.2019
KURSEN ÄR FULL