C++ -jatkokurssi

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelussa edetään teoriaa ja käytäntöä vuorotellen. Opiskelija kokeilee oppimateriaalin esimerkkejä ja tekee harjoituksia, joista osa palautetaan ohjaajan kommentoitavaksi ja arvioitavaksi.

Opintojakson aikana opiskelijat kommunikoivat keskenään ja ohjaajan kanssa keskustelupalstalla.

Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää palauttamaansa ratkaisua ohjaajan antamien kommenttien perusteella.

Mål: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee C++-ohjelmointikielen edistyneet piirteet ja osaa käyttää niitä C++-ohjelmissa.

Opintojakson sisältö:
Operaattoreiden ylimäärittely
Template (parametrisoitu luokka)
Tiedostot ja virrat
Algoritmit
STL-kirjasto (Standard Template Library)
Poikkeusten käsittely
Bonus-osuus sisältää seuraavan aiheen:
Dynaamiset rakenteet
Arbetsformer och schemaläggning: Verkko-opinnot
Utvärderind: 
"Hyväksytty/hylätty.
Kun opiskelija palauttaa 75% tehtävistä oikein suoritettuina, hän saa hyväksytyn arvosanan."
Tidigare studier: Kohderyhmänä ovat opiskelijat, joilla on entuudestaan C++-kielen tai muun oliopohjaisen ohjelmointikielen perusteiden osaaminen.
Lärare: averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: averko@centria.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 14.04.2019
Datum: 08.05.2019 - 21.08.2019