C#-ohjelmoinnin perusteet

-
4 SP

Hub:  Ohjelmointikielet, Tekniikan ja liikenteen ala

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää .NET-arkkitehtuurin perusteet. Hän ymmärtää ja pystyy
ohjelmoimaan ja debuggaamaan yksinkertaisia C#-kielisiä ohjelmia

Sisältö
Johdanto C#-kieleen, ohjelman perusrakenne, tietotyypit, operaattorit, valintalauseet, toistolauseet, poikkeukset, taulukot, olio-ohjelmoinnin perusteet, monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa, merkkijonon käsittely, tiedostojen käsittely

Arbetsformer och schemaläggning: Kurssi on 100% itsenäisesti verkonkautta suoritettava kurssi joten opiskelija voi suorittaa sen täysin omaan tahtiinsa itselle sopivana ajankohtana.
Utvärderind: 
Opiskelija saa kurssista hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun hän on suorittanut sen tehtävistä vähintään 80%.
Annan information: Kurssin oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-ympäristö.
Lärare: Petri Piiroinen
Email: petri.ppiiroinen@gmail.com
Frågor relaterade till registreringspraxis: virve.prami@metropolia.fi


Obs: Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden ja sen voi suorittaa täysin omaan tahtiin, itselle sopivana ajankohtana.

Registreringsdatum: 18.11.2019 - 31.12.2020
Datum: 18.11.2019 - 31.12.2020