C#-ohjelmoinnin perusteet

-
4 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää .NET-arkkitehtuurin perusteet. Hän ymmärtää ja pystyy
ohjelmoimaan ja debuggaamaan yksinkertaisia C#-kielisiä ohjelmia

Sisältö
Johdanto C#-kieleen, ohjelman perusrakenne, tietotyypit, operaattorit, valintalauseet, toistolauseet, poikkeukset, taulukot, olio-ohjelmoinnin perusteet, monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa, merkkijonon käsittely, tiedostojen käsittely

Arbetsformer och schemaläggning: 

Kurssi on 100% itsenäisesti netin kautta suoritettava kurssi. Oppimisympäristö löytyy Viope-ympäristöstä.

Utvärderind: 

hyväksytty/hylätty

Lärare: Virve Prami
Email: virve.prami@metropolia.fi


Registreringsdatum: 19.11.2018 - 31.12.2019
Datum: 01.01.2019 - 31.12.2019