C-ohjelmointi

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija ymmärtää proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet.
Opiskelija osaa toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita. Opiskelija osaa jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja. Opiskelija osaa käyttää taulukkorakennetta.

Sisältö
Algoritminen ajattelu
Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C):
syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne,
aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Kurssi on 100% itsenäisesti netin kautta suoritettava kurssi. Oppimisympäristö löytyy Viope-ympäristöstä.

Utvärderind: 

Kurssista saa hyväksytty merkinnän kun siitä on suoritettu 80% tai enemmän

Lärare: Virve Prami
Email: virve.prami@metropolia.fi


Registreringsdatum: 19.11.2018 - 31.12.2019
Datum: 01.01.2019 - 31.12.2019