C ++ -peruskurssi

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelussa edetään teoriaa ja käytäntöä vuorotellen. Opiskelija kokeilee oppimateriaalin esimerkkejä ja tekee harjoituksia, joista osa palautetaan ohjaajan kommentoitavaksi ja arvioitavaksi.

Opintojakson aikana opiskelijat kommunikoivat keskenään ja ohjaajan kanssa keskustelupalstalla.

Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää palauttamaansa ratkaisua ohjaajan antamien kommenttien perusteella.

Mål: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee C++-ohjelmointikielen niin hyvin, että kykenee laatimaan pienehköjä C++-ohjelmia. Hän ymmärtää oliopohjaisen ohjelmoinnin perusperiaatteet ja osaa muodostaa oliopohjaisen C++-sovelluksen.

Ohjelmoinnin peruskäsitteet: muuttujat, tietotyypit, operaattorit, ohjelman kulkuun vaikuttavat rakenteet, funktiot. Lisäksi opintojaksolla käsitellään luokat ja olioiden väliset suhteet.
Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkko-opinnot

Utvärderind: 

Hyväksytty/hylätty. Kun opiskelija palauttaa 75% tehtävistä oikein suoritettuina, hän saa hyväksytyn arvosanan.

Tidigare studier: Suositeltavaa on, että opiskelijalla on entuudestaan ohjelmoinnin perusteiden osaamista jollain ohjelmointikielellä.
Lärare: averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: averko@centria.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 14.04.2019
Datum: 08.05.2019 - 28.08.2019
KURSEN ÄR FULL