Hösten | Fullbokad
Kursnamn 100 aktiivista hyvinvoinnin päivää
Kursdatum 24.10.2022 - 25.01.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Teija Rautiola
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 09.10.2022
Kursförverkligande

100 aktiivista hyvinvoinnin päivää

24.10.2022 - 25.01.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää oman toimintakyvyn monipuoliset ja -tasoiset syy-seuraussuhteet ja tiedostaa omat vaikuttamisen mahdollisuudet niihin.
 • Hän osaa hyödyntää monipuolisesti opittuja menetelmiä oman elämänhallinnan kohentamiseksi.
 • Hän osaa soveltaa tietoja ja testattuja keinoja oman ja tulevan työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.
 • 100 aktiivisen hyvinvoinnin päivän kokemuksella opiskelija hallitsee terveyden lukutaidon eri tasot sekä motivoituu käyttämään ja soveltamaan niitä.

Sisältö:

Itsenäinen hyvinvointiisi keskittyvä verkkokurssi rakentuu yhdeksästä teemasta ja niihin pohjautuvista tehtävistä. Jokaisen yhdeksän osa-alueen keskimääräinen kesto opiskelijalle on 1,5 viikkoa, joista koostuu 100 aktiivista hyvinvoinnin päivää. Moodle-työtila materiaaleineen toimii verkkotoimintaympäristönä.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

 • Teema 1 24.10 – 2.11
 • Teema 2 3.11 – 13.11
 • Teema 3 14.11 – 23.11
 • Teema 4 24.11 – 4.12
 • Teema 5 5.12 – 14.12
 • Teema 6 15.12 – 25.12
 • Teema 7 26.12 – 4.1.2023
 • Teema 8 5.1 – 15.1.2023
 • Teema 9 16.1 – 25.1.2023