Non-stop
Kursnamn Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa (Mooc)
Kursdatum 01.01.2021 - 31.12.2021
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Marko Vatanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 17.12.2020 - 01.12.2021
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Puettava teknologia toimintakyvyn mittaamisessa (Mooc)

01.01.2021 - 31.12.2021

Beskrivning

Tässä opintokokonaisuudessa tutustut ja tarkastelet kriittisesti puettavan teknologian periaatteita ja tutkimusmenetelmiä sekä niiden soveltamista yksilön toimintakyvyn mittaamisessa, analysoinnissa ja arvioinnissa.

Opintokokonaisuudessa on viisi tehtävää, jotka sisältävät luentoja, artikkeleita ja käytännön harjoitteita. Jokaisen tehtävän jälkeen suoritat niitä koskevat oppimistehtävät, jotka tulee olla hyväksyttyjä. Tee tehtävät järjestyksessä 1-5

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Sosiaali-, terveys ja liikunta-alan opintoja. MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Aikaan sitomaton opiskelu, paikkana DigiCampus, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen. Toukokuusta 2021 alkaen opiskelu tapahtuu Lapin AMK Moodlessa.

Info

MOOC suoritetaan kokonaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä, ajasta ja paikasta riippumatta.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline.fi-opinnot on tarkoitettu Suomen ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (lisätietoja campusonline @lapinamk.fi) sekä avoimen AMKin polkuopiskelijoille (lisätietoja avoinamk @lapinamk.fi) –> ILMOITTAUDU (HAKA-tunnistautuminen)

Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta.

Huom: Ilmoittautumiset hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu edellä mainittujen mukaisesti maksuttomiin CampusOnline.fi -opintoihin.

********************************************

Muille, kuin ylläoleville kohderyhmille, maksullinen avoin AMK ilmoittautuminen –> AVOIN AMK ilmoittautuminen